سیتم ایکس-SYSTEM X شیراز

پوشش عالی خود را از دست می دهیم و به صورت لمسی به لمس می اندازیم و بر لایه های عمیق رنگ آمیزی می کنیم. حفاظت از رنگ های بی نظیر الماس در برابر عوامل محیطی باعث می شود که خودرو تا زمانی که مالک آن هستید بهتر از جدید باشد.

SGS تست شده، بوئینگ تایید شده است. الماس دارای یک ضمانت LIFETIME در اتومبیل های جدید و تا 8 سال در مورد استفاده شده است که توسط مرکز نصب و راه اندازی معتبر نصب شده است.